Amsterdam
info@jahelisimulator.com

Guarantee and Complaints / Garantie en klachten

[ENGLISCH]

Guarantee

We care about our products and logically do our best to deliver them to you in top condition. Nevertheless, it sometimes happens that an order breaks down during transport or that something else happens so that you can claim a warranty. Under European law, we are liable for any lack of conformity that becomes apparent within a period of two years after the delivery of the goods. You may have additional rights under Dutch law.
If you discover or should discover a defect in the product, you must contact us within a reasonable period of time. A reasonable period is in any case two months. Under certain circumstances, a period of more than two months may also be acceptable.
If you contact us in time, we will provide a free repair or replacement.

Complaints

It can always happen that something does not go quite as planned. We advise you to first make complaints known to us by sending an e-mail to info@jaheli.nl. If this does not lead to a solution, it is possible to register your dispute for mediation. From 15 February 2016, it will also be possible for consumers in the EU to register complaints via the European Commission’s ODR platform. This ODR platform can be found on http://ec.europa.eu/odr. If your complaint has not yet been processed elsewhere, you are free to file your complaint via the Platform of the European Union. cancel your order up to 14 days after receipt without giving any reason. After cancellation you have another 14 days to return your product. You will then be credited with the full order amount including shipping costs. Only the costs for returning from your home to the webshop are for your own account. For these costs
, please refer to your carrier’s website for the exact rates. If you make use of your right of withdrawal, the product with all delivered accessories and – if reasonably possible – in the original condition and packaging will be returned to the entrepreneur. To exercise this right, please contact us at info@jaheli.nl. We will then refund the order amount due within 14 days after registration of your return, provided that the product has already been returned in good order.”

[DUTCH]

Garantie

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@jaheli.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Voor deze kosten
raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@jaheli.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”